Støtteordninger

Tromsø klatreklubb har flere støtteordninger som medlemmer kan benytte seg av. Målet med disse er å bidra til klatreaktivitet i ulike former og å støte opp under entusiasmen i klatremiljøet.