Støtte til kurs/seminar/treningssamling

Medlemmer i Tromsø klatreklubb som bidrar aktivt og jevnlig i klubbens arbeide kan søke om å motta støtte ifm å representere klubben, delta på kurs, seminar eller treningssamling.

Styret vil vektlegge potensiell kompetanseøkning som kommer klubben til gode.

Søknad om støtte skal sendes til styret (styret.tkk@gmail.com) innen rimelig tid før arrangementet finner sted.

Utbetaling foretas i etterkant av arrangementet når kvittering for utgifter er mottatt, forutsatt at søknaden er innvilget.