Personvern

Oppdatert 07.07.2019

INNLEDNING

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Tromsø Klatresenter AS samler inn og behandler personopplysninger.
Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Daglig leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av Tromsø Klatresenter AS. Ansvaret kan være delegert til en annen stilling i hverdagen. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.
Tromsø Klatresenters behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandling av personopplysninger er ikke tilatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Et slikt behandlingsgrunnlag kan eksempelvis være samtykke fra den registrerte, kontrakt (inngåelse av avtale), lov eller at vi som behandlingsansvarlig har en «berettiget interesse» som overstiger den registrertes krav på personvern.
Ved oppstart av behandling av dine personopplysninger vil vi alltid gi informasjon om behandlingsgrunnlag.
Dersom Tromsø Klatresenter AS skal behandle personopplysninger til barn under 16 år kreves det samtykke fra de foresatte.

VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med våre ansatte (administrering av ansettelsesforhold) og medlemmer (administrering av kundeforhold), inkludert eksempelvis yte god service, informere om våre produkter og tjenester (markedsaktiviteter). Bruk av opplysninger i forbindelse med markedsaktiviteter er basert på samtykke som du selv kan administrere via «Mine sider».
Når medlem med forhåndsbetalt abonnement (sesongkort, klippekort ol.) besøker sentrene våre registreres besøket ditt.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – BRUK AV TREDJEPART

Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre. Som hovedregel vil vi derfor heller ikke dele personopplysninger med noen utenfor Tromsø Klatresenter AS.
Ved utstående betalinger deler vi informasjon med inkassobyrå i bruk. Vi deler også nødvendig informasjon til regnskapsbyrå dersom det benyttes. Merk at vi i noen sammenhenger vil være forpliktet i lov til å utlevere dine personopplysninger.

INFORMASJONSKAPSLER

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hva som bestilles og hvor mye vårt nettsted generelt brukes.
Det finnes to typer informasjonskapsler: Den ene typen lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre typen informasjonskapsler er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet. Vi bruker begge kapslene.

Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold.

Med Google Analytics analyserer vi bruksmønster på nettsiden vår. Dette gjør vi for å kunne se besøkstall, analysere brukervennlighet, hvilke sider som er mest besøkt og forbedre nettsiden vår.

IP-adresser er anonymisert og data slettes automatisk etter 14 måneder.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE OG SLETTING

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Du har retten til å få slettet informasjon, redigert informasjon og innsyn. Henvendelser vedrørende personvern sendes til post@tromsoklatresenter.no Det må påregnes opp mot 30 dagers behandlingstid.
Inaktive kundeforhold vil bli lagret i 12 måneder før de anonymiseres.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene. Dersom du velger å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi, med mindre vi er forpliktet til annet, innrette oss deretter innen 30 dagers behandlingstid. Anmodningene kan rettes til vår e-post adresse post@tromsoklatresenter.no
Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.
Ta gjerne kontakt på vår e-post adresse post@tromsoklatresenter.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

DATABEHANDLERE

BRP-systems  -kasse og bookingssystem
Tromsø klatreklubb -status medlemskontingent
Mailchimp -nyhetsbrev
Google Analytics