Jobb hos oss

Vi trenger ruteskruere

Se annonsen vår under :-)

Hos oss får du mulighet til å gi ditt bidrag til det rike klatremiljøet i Tromsø!

Ved interesse ta kontakt på gunn@tromsoklatresenter.no eller bruk kontaktskjema under.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2 X 100 % stillinger som ruteskruere                                                  

I 2019 etablerte Tromsø Klatreklubb selskapet Tromsø Klatresenter AS (TKS). Klatresenteret åpnet 24 august 2019 dørene til Tromsøs nye storstue for klatring, 2000 m2 med klatrevegger opptil 17,5 meter, speedruter og buldrevegger. Pr i dag er det ca 12 hel- eller deltidsansatte ved senteret, hvorav en 100 % stilling som rutesetteransvarlig.

TKS ønsker at klatrehallen skal være et sosialt samlingspunkt med trivsel og klatreglede for alle klatre interesserte.

Vi ønsker å få til et opplegg opp mot klubben der yngre folk som ønsker å skru kan få opplæring og mulighet til å paktisere dette. Hensikten er å sikre lokale ruteskruere på lengre sikt. Om 10 år har du fått frem flere som er bedre enn deg !

Vi søker etter driftige og engasjerte personer som brenner for utvikling av innendørs klatring, klatrekonkurranser og andreaktiviteter knyttet til ruteskruing. Du ønsker å sette Tromsø på kartet med din ruteskruing.

Arbeidsgiver: Tromsø Klatresenter AS, heleid av Tromsø Klatreklubb.

Stillingstittel:Ruteskruer

Søknadsfrist: 20 mars 2022

Ansettelsesform: Fast.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være :

- sette klatreruter og bulder slik at vi har et attraktivt tilbud av ruter for alle, fra barn til konkurranseklatrere

- inspeksjon og vedlikehold av klatretekniske installasjoner

- bistårutesetteransvarlig med diverse oppgaver

- HMS

- delta i ordinære driftsoppgaver iklatreanlegget og betjening av publikum

-bidra aktivt til utvikling av senteret ogdets tilbud

Kvalifikasjoner :

- langerfaring fra klatring/buldring

- erfaring fra rutesetting og organisering av dette. Erfaring fra nasjonale konkurranser er ønskelig.

-kunnskap om ergonomiske, sikkerhetsmessige og idrettslige krav til godeklatreruter

- evne til å kommunisere godt på engelsk, muntlig og skriftlig.

- det er ønskelig med yrkesfaglig bakgrunn innen tømrer eller annen teknisk retning.

- serviceinnstilt. Det stilles høye krav til servicenivå overfor brukere, eiere og arrangører. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Som vår ruteskruer er du:

- opptattav HMS, inspirerende, kreativ og initiativrik

- ambisiøs og ønsker å utvikle deg somruteskruer ved å følge Norges Klatreforbunds utdanningsløp for ruteskruere ogjobbe mot å komme på et nasjonalt nivå

- evner å jobbe mot langsiktige mål og væreløsningsorientert

- jobber godt i teamet og er flink å få folkmed deg

-Opptatt av å skape et godt klatremiljø i hallen

Rutesetteransvarlig ivaretar oppgaveansvar for rutesetter. Daglig leder ivaretar personalansvar. Normal arbeidstid vil væredagtid på hverdager. Ved arrangementer må det påregnes helg og kveldsarbeid. Ved ansettelse må politiattest fremvises. Lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen kontakt dagligleder Gunn Stabell, tlf 95 42 86 73. Søknad med CV sendes til gunn@tromsoklatresenter.no.

--------------------------------------------------------------------------

2 x 100% Available position as routesetter,

Tromsø klatresenter AS was established by Tromsø climbing club in 2019. August 24th, the climbing centre opened with 2000 m2 of climbing walls up to 17.5m, bouldering and speed walls. Today, we have a combination of 12 full- and part time positions, one of which is our head routesetter. 

Our aim is for the climbing gym to serve as a social arena providing an inclusive climbing community for everyone with interest in the sport.

We wish to provide possibilities for younger members of the club to learn and practice routesetting. The goal is to develop a group of skilled, local routesetters.

We seek  passionate, resourceful persons dedicated tothe development of indoor climbing, competitions, and other activitiesrelated to routesetting. You wish to make Tromsø stand out nationally with your routesetting. 

Employer: Tromsøklatresenter AS, fully owned by Tromsø climbing club

Position title: Routesetter

Application deadline: 20th March 2022

Position type: Permanent

 

The main tasks as a routesetterwill be:

 • Set climbing routes and boulders for everyone, from children to competitors. 
 • Inspection and maintenance of technical installations related to climbing
 • Assist head routesetter with general tasks
 • HSE 
 • Participate in general operational tasks within our facilities and customer service

Qualifications: 

 • Long experience within climbing and bouldering.
 • Experience from routesetting and the organization of it. Experience from national competitions is desired. 
 • Knowledge on requirements related to ergonomics and safety for setting good  climbing routes
 • Ability to communicate well in English, both oral and written language
 • Education within carpentry or a similar field is desired
 • Service minded, we have high standards     in service level for our guests, owners and organizers. Personal attributes and suitability     will be emphasized. 

 

As our routesetter youare: 

 • Engaged in HSE, passionate, creative and take initiative 
 • Ambitious, and wish to develop as a route setter by following the education within The Norwegian Climbing Federation and work towards reaching a national level
 • Teamplayer inspirering to colleges
 • Committed to long term goals and focused on solutions and possibilities
 • Committed to creating an enjoyable climbing environment in the gym

 

The head routesetter is responsible for the routesetters daily tasks. The general manager is responsible for staff management.

Normal working hours will be in weekdays 08-16. Weekend and evening work must be expected in connection with organization of competitions and other arrangements. Upon employment, presentation of a police certificate will be required. Wages in accordance with agreement. 

Questions about the position should be directed to general manager Gunn Stabell: +47 95 42 86 73. Application is sent to: gunn@tromsoklatresenter.no

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.