Styret og nøkkelpersoner

Her ser du hvem som sitter i styret i Tromsø klatreklubb, og prøver å sørge for at hjulene i klubben går rundt.

Styret

Leder

Viktor Engelhardt

styret.tkk@gmail.com
Nestleder

Aniek Lith

Ungdomsrepresentant

Johannes Ettersti Thorkilsen

Styremedlem

Eirik Birkelund Olsen

Styremedlem

Eivind Johansson

Styremedlem

Kjersti Hervik

Styremedlem.

Tord Maximus Lund Hansen

Styremedlem

Øyvind Karlsen

1. Varamedlem

Gunhild Aasmundrud

2. Varamedlem

Johan Nils Swärd

Medlemsbladet Stein & Stegjern

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg medlem

Ingrid Kvalvik

Kontrollutvalg medlem

Øystein Thorvaldsen

Kontrollutvalg varamedlem

Ole Reidar Olsen

Valgkomite

Valgkomite Leder

Helle Langhaug

Komitémedlem

Joel Frans

Komitémedlem

Sigurd Sælthun

Varamedlem

Lise Haug Halvorsen

Andre Nøkkelpersoner

Helle Langhaug

Familieklatring

Stein Tronstad

Drift av klatrehytta

Grete Kongsbak

RettOpp

Patrick Stoll

Digital klatrefører