Styret og nøkkelpersoner

Her ser du hvem som sitter i styret i Tromsø klatreklubb, og prøver å sørge for at hjulene i klubben går rundt.

Styret

Leder

Viktor Engelhardt

styret.tkk@gmail.com
Uteklatring, utekurs og HMS
Nestleder

Torgeir Esaiassen

97672149okonomi.tkk@gmail.com
Økonomiansvarlig
Styremedlem

Jeanette Skoglund

91125927
Medlemsansvarlig og sosiale eventer
Styremedlem

Rebekka Jastamin Steene

93846004treningsgrupper.tkk@gmail.comkurs.tkk@gmail.com
Innekurs, treningsgrupper og faste aktiviteter
Styremedlem

Tord Maximus Lund Hansen

95984238
Medlemsansvarlig, nettside, inkluderings- og fjellfond
Styremedlem

Henriette Riley

Ekstern støtte, dugnader
Styremedlem

Eivind Johansson

Medlemsinformasjon og sosiale eventer
Ungdomsrepresentant

Jørgen Rise

Ungdomsrepresentant
1. Varamedlem

Renate Myrvang

Uteklatring og ekstern støtte
2. Varamedlem

Eivor Meisler

Medlemsinformasjon og sosiale eventer

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg medlem

Øystein Thorvaldsen

Kontrollutvalg medlem

Merethe Drivdal

Kontrollutvalg varamedlem

Ole Reidar Olsen

Valgkomite

Valgkomite Leder

Helle Langhaug

Familieklatring
Valgkomite medlem

Joel Franz

Valgkomite medlem

Sigurd Sælthun

Valgkomite varamedlem

Stein Tronstad

Klatrehytta