Styret og nøkkelpersoner

Her ser du hvem som sitter i styret i Tromsø klatreklubb, og prøver å sørge for at hjulene i klubben går rundt.

Styret

Leder

Aniek Lith

styret.tkk@gmail.com
Nestleder

Eivind Johansson

styret.tkk@gmail.com
Ungdomsrepresentant

Johannes Ettersti Thorkilsen

Styremedlem

Alexander Horsch

horsch@fs-med.com
Norgesmesterskap i led- og paraklatring Tromsø
Styremedlem

Johan Nils Swärd

Medlemsbladet Stein & Stegjern
Styremedlem

Trond Mikkelsen

Styremedlem

Isak Ripmann

Styremedlem

Kjersti Hervik

1. Varamedlem

Gunhild Aasmundrud

2. Varamedlem

Sigve Ostad Johansen

Kontrollutvalg

Kontrollutvalg medlem

Ingrid Kvalvik

Kontrollutvalg medlem

Rebekka Steene

Kontrollutvalg varamedlem

Ole Reidar Olsen

Valgkomite

Valgkomite Leder

Helle Langhaug

Komitémedlem

tbn

Komitémedlem

tbn

Andre Nøkkelpersoner

Helle Langhaug

Familieklatring

Stein Tronstad

Drift av Hollenderhytta

Grete Kongsbak

RettOpp Senior

Patrick Stoll

Digital klatrefører