Sikkerhetsregler

Oppdatert 21.01.2020

Alle må skrive under på at de har lest, forstått og akter å følge våre sikkerhetsregler før de kan klatre hos oss. For personer under 18 år må foresatte skrive under.

All klatring foregår på eget ansvar. Klatresenteret har ikke erstatningsansvar for skader som måtte oppstå ved klatring eller annen aktivitet på senteret.

Barn under 13 år skal være under tilsyn av ansvarlig voksen og være informert om sikkerhetsreglene på klatresenteret. Personer fra 13 til og med 17 år kan oppholde seg i klatresenteret uten tilsyn når foresatte har signert ansvarserklæring.

Opphold i klatresenteret

 • Ingen løping i senteret. Innestemme skal benyttes.
 • Unngå opphold i nedfirings- eller fallsoner.
 • Tøm alle lommer før du skal klatre. Vi vil ikke at ting kommer fallende fra oven.
 • Det er kun tillatt å bruke kalkball og flytende kalk, ikke løskalk.
 • Sko er påbudt ved klatring. Barfotklatring er ikke tillatt.
 • Ta ikke bilde av andre i senteret uten samtykke.

Autobelay - Automatiske sikringsmaskiner

 • Vektgrenser for bruk av autobelay er min. 12 kg og max. 136 kg.
 • Det kreves dokumentert opplæring i bruk av autobelay før disse kan benyttes.
 • Du er selv ansvarlig for å få påkrevd opplæring før bruk. Henvend deg i resepsjonen.
 • Kameratsjekk skal alltid utføres på deg selv før du forlater bakken. Spesielt fokus på at karabin er låst inn i sele. For personer under 13 år er den voksne ansvarlig for kameratsjekken.

Buldring

 • Hvilende buldrere skal gi plass til aktive buldrere.
 • Du er selv ansvarlig for at andre buldrere ikke faller på deg.
 • Se deg for før du hopper ned. Klatre ned dersom det er mulig.
 • Tjukkasene er til å falle på. Barn skal ikke leke på tjukkasene.

Tauklatring

 • All klatring og sikring skal foregå med UIAA-godkjent utstyr (CE-godkjenning).
 • Du er selv ansvarlig for å kjenne til og følge Klatrevettplakaten.
 • Det skal aldri mer enn ett tau inn i toppanker eller mellomforankringer samtidig.
 • Unngå å stikke fingrene i boltehengere, karabinere og annet metall.
 • De som kommer nedenfra har vikeplikt for de som er over.
 • Ved stor vektforskjell anbefales det at sikrer kobler seg til en sandsekk med stram langslynge.
 • Clogging er ikke tillatt.
Ledklatring
 • Alle mellomforankringer fra 2. kortslynge og til toppankeret skal klippes inn.
Krav om sikringskort

For barn 13 - 17 år må egen ansvarserklæring signeres av foresatt ved personlig oppmøte.


Signer ansvarserklæring for voksen

Signer ansvarserklæring, 13-17 år

Sign the Statement of Responsibility

Last ned sikkerhetsregler

Last ned ansvarserklæring, 13-17 år