Topptau-og Brattkorttest

Topptau-og brattkort er en del av sikringskortordningen til Norges klatreforbund, et nasjonalt sertifiseringssystem der klatrere viser at de kan bedrive klatring på en sikker måte.


For å få et av disse kortene må du ta en prøve, der du demonstrerer at du har kunnskaper og sikringsferdigheter gode nok til å opptre sikkert under inneklatring. Med topptaukort har man lov til å sikre på topptau*, mens med brattkort har man lov til å sikre både på led** og topptau, . For mer informasjon se brattkompetanse.no


Deltager skal være ferdig skiftet og klar med utstyr slik at prøven kan starte på oppsatt tid. Instruktøren vil kun observere under testen, det er ikke lagt opp til å gi instruksjon i sikringsteknikk. Testen er for å bevise at du behersker korrekt sikringsteknikk, etter norsk metodesett. Du skal ha grunnleggende forståelse for sikker klatring i henhold til det sikringskortet du avlegger prøve mot.
For å lære det nødvendige om sikring kan du delta på et av våre kurs. Har du nylig tatt grunnkurs hos Tromsø Klatresenter er det to ukers karantene før du kan avlegge testen.

Topptautest tar ca. 15 min og brattkorttest ca 30 min.

Hvis du har vært på kurs hos oss, er pris 0,- for topptautest og 0,- for Brattkorttest. Utstyr er inkludert i testen, men du må betale inngang hvis du skal klatre etterpå.

For alle andre er prisen 350 kr. Inngang og utstyr er inkludert i testen. Du betaler i resepsjonen når du kommer.

Vår 2023 er testene på tirsdager fra 1930-2130.

PÅMELDING

Obs! Ved påmelding til brattkorttest om sommeren, send en mail til post@tromsoklatresenter.no for videre avtale.

Lykke til på sikringskortprøven!

*Ved klatring på topptau går tauet fra klatreren opp til et toppfeste og ned til sikreren. Klatreren klatrer altså på nesten stramt tau, og vil derfor ikke falle langt men bare bli hengende i tauet.

**Ved klatring på led går tauet derimot ikke via et toppfeste. Klatreren har tauet med fra bakken og klipper det inn på mellomforankringer, altså slynger med karabinere, som henger med jevne mellomrom på vei opp ruta.

Brattkort (lead card) and Topptaukort (top rope card) is a part of Norwegian climbers association national certification system where climbers demonstrate their ability to climb safely and belay correctly. To get one of these cards, you must take a test, demonstrating that you have the knowledge and belaying skills good enough to behave safely during indoor climbing. 

With a lead card you are allowed to belay on both lead and top rope, while the top rope card only gives access to belay on top rope. For more information see brattkompetanse.no

The test takes up to 45 minutes to complete. The instructor will only observe during the test, and not provide instruction on belaying technique. The test is to prove that you have mastered the correct belaying technique, according to the Norwegian methods. You must have a basic understanding of safe climbing according to the belay card you are testing for. To learn to belay, you can attend one of our courses. If you have recently taken a basic course at Tromsø Klatresenter, there are two weeks quarantine before you can take the test.