Fjellfondet

Fjellfondets formål er å bidra til at Tromsø Klatreklubbs medlemmer skal kunne utvikle sin erfaring, kunnskap og kompetanse innen fjellklatring og alpine ekspedisjoner. 

Kriterier til søker(e):
Alle medlemmer av TKK som oppfyller følgende kriterier kan søke om støtte:

  • Søker er 18 år eller eldre
  • Vært medlem i TKK det året det blir søkt støtte for og i året før.
  • Har bosted i Tromsø og omegn.

Søknadsfrist:
Det er to årlige søknadsfrister:

  • 1. April, med svarfrist innen 1. Juni.
  • 1. September, med svarfrist innen 1. November

For utfyllende informasjon om kriterier og søknadsprosess, les retningslinjene for Fjellfondet.

Søknad sendes til styret.tkk@gmail.com