Inkluderingsfond

Fondets formål er å gi barn og ungdom mulighet til å delta på klatreaktiviteter uavhengig av privat økonomi. Midlene kan tildeles for å dekke et bredt spekter av utgifter, for eksempel medlemskontigent, treningsavgift, basis klatreutstyr, utgifter i forbindelse med deltakelse på konkurranse eller andre arrangementer. Midler kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller dekke deler av utgiftene. Midler kan benyttes av barn og ungdommer til og med 19 år, som er, eller ønsker å bli, medlemmer av TKK.

Hvem kan søke?
Barn og ungdommer til og med 19 år, som er, eller ønsker å bli, medlemmer av TKK. Trenere, lagledere, foresatte av spillere eller andre tillitspersoner i Tromsø klatreklubb kan søke på vegne av personen.

Hvordan søke?
Send en e-post til okonomi.tkk@gmail.com med en kort beskrivelse av hvem det søkes på vegne av, hva det søkes til, alder og søknadssum.

Søknader blir behandlet fortløpende, med svarfrist innen to uker (med unntak av skoleferier).
Søknadene blir behandlet i fortrolighet av medlemsansvarlig i samråd med et annet styremedlem.

Spørsmål om fondet og søknader kan rettes til medlemsansvarlig:
Tord Maximus Lund Hansen, okonomi.tkk@gmail.com

Utfyllende retningslinjer for inkluderingsfondet kan lastes ned her.


Har du mulighet til å få hjelp av NAV eller Flyktningetjenesten håper vi du benytter deg av det framfor klubbens inkluderingsfond. Les om disse ordningene på kommunens hjemmesider.