Topp

For nybegynneren, deg som har prøvd litt eller er erfaren med topptau, men fortsatt ikke kan sikre på led.

Topp-gruppene er våre nybegynnergrupper der du lærer det grunnleggende for å drive med klatring som aktivitet. Fokuset er å bli trygg i veggen, lære seg sikkerhet rundt klatring, mestre nye bevegelser og ha det gøy og sosialt i gruppa. Her skal vi bli stødig på topptausikring, gradvis lære led, utforske buldring og ha det gøy med klatring. Vi har fire ulike topp-grupper med treninger en gang i uka. Topp4 er tiltenkt de eldste nybegynnerene.

Topp1: mandag kl 1530-1730
Topp2: onsdag kl 1530-1730
Topp3: torsdag kl 1530-1730
Topp4: onsdag kl 1930-2130
Topp5: onsdag kl 1730-1930
Topp6: fredag kl 1530-1730

Arrangør: Tromsø Klatreklubb
Antall deltagere:
12 per gruppe
Målgruppe: Nybegynnere, de som ikke ennå mestrer klatring/sikring på led
Aldersgruppe: ca 10–14 år (Topp4 14-18 år)
Krav: Lyst til å lære å klatre!

For å delta på treningsgruppene våre må man være medlem i Tromsø klatreklubb. For barn og ungdom under 20 år koster medlemskapet kr 100,- per kalenderår. Innmelding gjøres av foresatt via Min idrett.
Klatreklubben tar en treningsavgift på kr 1100,- per semester for deltagerne på våre topp-grupper. Treningsavgift inkluderer leie av utstyr ved behov på organisert treningstidspunkt. Faktura for treningsavgift vil bli utsendt på e-post i starten av hvert semester.
Merk at det er mulig å få dekket medlemskap og treningsavgift av klubbens inkluderingsfond dersom man har behov for det.

Topp-gruppene er populære og er stadig fulle, men du kan sette deg på venteliste ved å fylle ut skjemaet over. Hovedinntak skjer ved oppstart av hvert semester.

Spørsmål om treningsgruppene sendes på e-post til treningsgrupper.tkk@gmail.com