Tren

For deg som har brattkort eller sikrer tilfredsstillende på led, og har lyst til å trene for å utvikle deg som klatrer.

Tren-gruppene er treningsgrupper for de som allerede har klatret en del. Fokuset er å lære seg å klatre effektivt i veggen, mestre nye klatreteknikker og dele klatregleden med de andre i gruppen. Her skal vi bli trygg på ledsikring, lære mer om klatring/buldring, klatreteknikk og grunnleggende treningslære.

Vi har fire tren-grupper som hver trener to ganger i uka.
Tren A: mandag kl 1930-2130 og fredag kl 1730-1930
Tren B: tirsdag kl 1930-2130 og fredag kl 1730-1930
Tren C: tirsdag kl 1730-1930 og torsdag kl 1930-2130
Led A: onsdag kl 1930-2130

Buldre A: torsdag kl 1800-1930


Arrangør: Tromsø Klatreklubb
Antall deltagere: 12 per gruppe
Aldersgruppe: ca 13–17 år.
Krav: Brattkort eller ha tilsvarende sikringsferdigheter på topptau og led.


For å delta på treningsgruppene våre må man være medlem i Tromsø klatreklubb. For barn og ungdom under 20 år koster medlemskapet kr 100,- per år. Innmelding gjøres av foresatt via Min idrett.
Klatreklubben tar en treningsavgift på kr 1500,- per semester for deltagerne på våre tren/led/buldre-grupper. Treningsavgift inkluderer leie av utstyr ved behov på organisert treningstidspunkt. Faktura for treningsavgift vil bli utsendt på e-post i starten av hvert semester.
Merk at det er mulig å få dekket medlemskap og treningsavgift av klubbens inkluderingsfond dersom man har behov for det.

Deltakere på gruppene rekrutteres fra topp-gruppene.

Spørsmål om treningsgruppene sendes på e-post til post@tromsoklatresenter.no