Senter

Informasjon om smitteverntiltak vedrørende coronavirus

Tromsø Klatresenter følger retningslinjene med smitteverntiltak som til enhver tid gis av folkehelseinstituttet vedrørende Koronavirus

Vi har alltid hatt gode rutiner for rengjøring av flater, men har nå iverksatt ekstra tiltak. Vi er avhengig av god hygiene blant våre kunder, og at hver og en selv tar forhåndsregler og følger råd som gis av folkehelseinstituttet.

Vi begrenser også antall mennesker i lokalet til 50 personer.

Vi oppfordrer alle våre besøkende til følgende:

* Grundig håndvask med såpe og lunkent vann i tillegg til antibac før klatring. Dispensere med antibac er på følgende plasser: Utenfor toalettene, ved resepsjonen, treningsrommet og barnerommet.
* Flytende kalk istedenfor kalkball, da det inneholder 75-90% alkohol. Vi har satt frem gratis kalk rundt omkring på senteret.
* Unngå å besøke senteret dersom du opplever luftveissymptomer, eller har vært i områder med utbredt spredning.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Andre nyheter