Klubb

Gjennomført Årsmøte i Tromsø klatreklubb

Da var Årsmøtet gjennomført og nytt styre på plass.

Nytt av året var at møtet ble gjennomført digitalt, med over 50 deltagende medlemmer!

Nytt styre

Leder: Viktor Engelhardt

Nestleder: Aniek Lith

Styremedlemmer: Eirik Birkelund Olsen, Øyvind Karlsen, Tord Maximus Lund Hansen, Kjersti Hervik og Eivind Johansson

Ungdomsrepresentant: Johannes Ettersti Thorkilsen

Varamedlemmer: 1. Gunhild Aasmundrud 2. Johan Nils Swärd

Nytt kontrollutvalg

Medlemmer: Øystein Thorvaldsen og Ingrid Kvalvik

Varamedlem: Ole Reidar Olsen

Ny valgkomite

Leder: Helle Langhaug

Komitémedlemmer: Joel Frans og Sigurd Sælthun

Varamedlem: Lise Haug Halvorsen

Protokoll fra årsmøtet vil bli distribuert i klubbens dokumentarkiv på vår hjemmeside.

Andre nyheter