Registrer deg og bruk Fritidskortet innen 30.11.21

Vi ønsker å minne om at alle deltagere på våre treningsgrupper som er i alderen 6 til 18 år har mulighet til å benytte Fritidskortet til delbetaling av treningsavgift. Tromsø Kommune har satt av kr800 per deltager. Frist for å benytte denne ordningen er 30.11.21 for høstsemesteret.

For å registrere seg for fritidskortet går du til følgende adresse og følger bruksanvisningen: https://tromso.friskus.com/fritidskortet

Straks du har benyttet Fritidskortet til delbetaling, kan du gjennomføre betaling av det gjenstående beløpet på fakturaen.

Allerede betalt fakturaen? Søk refusjon innen 30.11.21

Om du allerede har betalt hele fakturaen uten å benytte Fritidskortet kan du søke refusjon hos Tromsø Kommune. Husk frist 30.11.21.

Mer informasjon finner du på denne siden, under Fritidskortet: https://tromso.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kultur-og-fritidstilbud/stotte-til-kultur-og-fritidsaktiviteter

Andre nyheter