Klubb

Årsmøte Tromsø klatreklubb

Da var årsmøtet for Tromsø klatreklubb gjennomført og nytt styre er på plass.

Protokoll fra møtet vil bli tilgjengelig i dokumentarkiv og informasjon om styre, kontrollkomite og valgkomite vil oppdateres under "styret og nøkkelpersoner".

Andre nyheter