Klubb

Tromsø Klatreklubb søker hovedtrener i 20% stilling

Tromsø Klatreklubb (TKK) er Tromsøs største idrettsklubb i antall medlemmer (per i dag 1800) og er Norges nest største klatreklubb. Klubben eier Tromsø klatresenter (TKS), et AS med eget styre, daglig leder og ansatte. TKK har ca. 25 ansatte og skal i år i tillegg til hovedtrener ansette en daglig leder i 40% fast stilling. Klubben har en god økonomi.

Klubben ønsker å ansette en hovedtrener til et prøveprosjekt frem til neste årsmøte i mars 2025 i en 20% stilling. For aktuelle kandidater kan det være mulighet å jobbe som trener på noen av våre treningsgrupper, men da etter egen sats. 

Egnete kandidater bør minst ha Trener 1 kompetanse etter Norges klatreforbund sin trenerstige. Klubben satser på kompetanseutvikling for sine ansatte og støtter videreutvikling av sine trenere. Skulle en godt egnet kandidat bare mangle Trener 1 kompetanse, så kan klubben bistå med kursutdanning over helgene 25.-26. mai og 1.-2. juni. Det er en forutsetning for å søke at kandidaten kan delta på denne kursutdanningen, dersom hun/han ikke allerede innehar denne kompetansen.

Klubben ønsker at hovedtrener sammen med daglig leder skal:

  • Finne de beste trenerne til klubben og ha kontinuerlig dialog med trenerne.
  • Ha kjennskap til treningsgruppenes behov, og sammen med trenerne ha en plan for treningenes formål og innhold.
  • Stå som klubbens barneidrettsansvarlig.
  • Bistå i plan for videreutvikling av dagens trenere og utdanning av nye trenere.
  • Ha oversikt over hvilken kompetanse vi har i klubben og identifisere behov for kompetanseheving.
  • Sette opp kompetansegivende kurs til klubbens medlemmer. Dette arbeidet gjøres sammen med senteret siden det krever koordinering av arealbruk i senteret.
  • Sørge for kontakt med foreldrene for barne- og ungdomsgruppene og være kontaktperson ved spørsmål rundt gruppene. 
  • Bistå i plan for utvikling av individuelle konkurranseutøvere i samarbeid med trenerne. 
  • Avholde møter med trenere og foreldre til våre grupper.

Mange av klubbens medlemmer er aktive innen utendørs klatring, og klubben ønsker at flere skal ta steget ut. Det er en fordel, men ikke et krav, at kandidaten har kompetanse også innen utendørs klatring. Det er ønskelig at kandidaten skal kunne bidra i koordinering i relasjon til klubbens utendørs kursaktivitet og mentorordning for ungdom.

For hovedtrener med Trener 2 kompetanse vil timelønn kunne forhandles noe høyere enn for Trener 2, som i dag er på 230 kr. Hvis kandidaten kun innehar Trener 1 kompetanse, så vil timelønn være 230 kr. Hovedtrener vil få årskort i Tromsø klatresenter, som også kan benyttes for privat bruk.

Oppstart i stillingen vil være 1. august 2024. Stillingen er vedtatt som et prøveprosjekt med ett års varighet, men med god mulighet for forlengelse.

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med Isak Ripman (isak.rip@gmail.com) eller Hilde Lynum (hildelynum@gmail.com).

Søknadsfrist er satt til 12. mai 2024 og søknad sendes til Isak Ripman, isak.rip@gmail.com.

Aktuelle kandidater kommer til å bli kalt inn til intervju.

Andre nyheter