Klubb

Tromsø klatreklubb søker daglig leder i 40% fast stilling

Tromsø klatreklubb (TKK) er Tromsøs største idrettsklubb i antall medlemmer (per i dag 1800) og er Norges nest største klatreklubb. Klubben eier Tromsø klatresenter (TKS), et AS med eget styre, daglig leder og ansatte. TKK har ca. 25 ansatte og skal i år i tillegg til daglig leder ansette en egen hovedtrener i 20% stilling. Klubben har en god økonomi.

TKK hadde i 2023 et prøveprosjekt med daglig leder i 30% stilling. Dette har gitt oss et bedre innblikk i hvilke oppgaver denne stillingen innebærer.

Det ble på årsmøtet i mars 2024 besluttet at stillingen skal lyses ut som fast stilling i 40%. Det er styret i klubben som ansetter daglig leder.

Daglig leder har i hovedsak følgende oppgaver:

- Ta vare på medlemsbasen og jobbe med rekruttering.

- Ha hovedansvaret for klubbens ansatte (kontrakter, lønn, ansvar for å ivareta og opprettholde attester overfor myndigheter/politi, ansettelse av trenere i samarbeid med hovedtrener).

- Ha faste kontortider på Tromsø klatresenter og samarbeide med senterets daglige leder.

- Forberede og protokollføre klubbens styremøter.

- Bistå styret i søknad om relevante offentlige og private midler som kommer klubben og medlemmene til gode.

- Oppsøke sponsorer og dugnadsarbeid som kan skape inntekter for klubben.

- Jobbe kontinuerlig for å videreutvikle klubbens prosedyrer, rutiner, og dataverktøy for å øke effektiviteten.

- Samarbeide med Regnskapshuset for lønnskjøring og regnskapsrapportering. Sørge for effektiv økonomistyring i samarbeid med klubbens økonomiansvarlig.

- I samarbeid med styret representere klubben ved regionale og nasjonale møter, samlinger og arrangementer der dette er ønskelig.

Det er ønskelig at daglig leder har god innsikt i klatresporten og kan jobbe selvstendig og aktivt med å fremme klatring både inne og ute som idrett og aktivitet.

Klubben tilbyr en årslønn på 240 000 kr. Det gis også tilbud om gratis årskort i Tromsø klatresenter (verdi 5900 kr) som er personlig, men som også kan benyttes til privat bruk.

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen kan du kontakte styrets nestleder i Tromsø klatreklubb, Alexander Horsch (horsch@fs-med.com), eller styremedlem Anders Andersen (aa@pg12.org).

Søknad sendes til Alexander Horsch, horsch@fs-med.com

Søknadsfrist for stillingen er 12.05.2024

Andre nyheter