Hei alle medlemmene i TKK.

Her følger informasjon som er sendt på epost til alle registrerte medlemmer.

Vi vil takke alle dere for et godt klatret og overstått 2020. Det som
skulle bli det første fulle driftsår for vår klatrehall ble noe
annerledes enn vi hadde forventet oss, men tross alt ble det et
vellykket år tatt omstendighetene i betraktning.

Interessen for klatring er stadig økende i Tromsø. Det er derfor startet
arbeid med å se på mulighetene for å utvide kapasiteten og tilbudet ved
å etablere et buldresenter. Styret i klatrehallen har arbeidet en stund
med saken, og sonderer Tromsø etter egnede lokaler.

Vi ønsker i størst mulig grad å involvere dere i prosessen. Vi ber
derfor om ideer og innspill fra dere for at buldresenteret skal kunne
bli landets beste buldresenter. Vi trenger også tips om alle egnede
lokaler som er eller kommer til å bli ledige løpet av det neste året.Helst ser vi for oss en størrelse på ca 1500- 2000 kvadratmeter.

Snart vil det også bli satt ned en arbeidsgruppe for å konkret arbeide
med prosjektet.

På årsmøtet i klubben vil det bli informert om planene for det nye
senteret, og prosessen fram mot endelig beslutning og realisering.

Ønsker du å bidra, vet om egnede lokaler eller sitter med annen kunnskap
vil være nyttig, ta kontakt med Gunn når du er på klatresenteret eller
på tlf 95428673 og email gunn@tromsoklatresenter.no

Klatrehilsen TKK styret

Andre nyheter