FOREDRAG OM SKADEFOREBYGGING, 29.september 2022

Foredrag om skadeforebygging

Daniel Aasmundrud er fysioterapeut og har en bred erfaring innenfor fagfeltet. Han har jobbet flere

år både i spesialisthelsetjensten og som kommunal fysioterapeut. Høsten 2021 startet han Crux

fysioterapi i Tromsø - en privat praksis spesielt rettet mot klatrerelaterte problemstillinger.

Daniel har lenge hatt en interesse for behandling og forebygging av skader i muskel- og

skjellettapparatet, og er særlig interessert i skuldre, albue, hånd og fingre. Han har også deltatt i en

styringsgruppe i regi av NKF med utarbeidelse av en nasjonal utviklingstrapp for klatrere, fra

barnealder og opp til elitenivå. I løpet av det første året i Crux fysioterapi har ca 90% av pasientene

vært klatrere. Dette har gitt ny innsikt og erfaring med «typiske» klatreskader, og hvordan best å

håndtere dem.

I foredraget om skadeforebygging, vil Daniel komme med betraktninger og teori rettet mot å

forebygge skader ved klatring. Han vil også gå igjennom de skadene man er mest utsatt for ved

klatring.

Vel møtt til en nyttig kveld om skadeforebygging!

Andre nyheter