Klubb

Buldresenter- og medlemsundersøkelse

Hei alle sammen. 


Et begivelsesrikt år nærmer seg slutten. Mye har skjedd fortere enn vi trodde og andre ting tar mer tid. Det jobbes iherdig med å realisere en utvidelse av våre arealer både på kort og lang sikt. Nå jobbes det med to alternativer for et buldresenter og mer informasjon om dette kommer til dere når vi har noe mer konkret. På lang sikt ønsker vi å utvide vår kapasitet på Templarheimen. 

De tilbakemeldinger og innspill vi har fått fra dere angående fokus på sosiale soner, møteplasser, oppdaterte treningsarealer og tilrettelagte områder for barn og familier i våre kommende anlegg tar vi med videre; også de mer spesifikke. 

Vi ønsker fortsatt innspill på innhold og funksjonalitet i et buldresenter. Samtidig ønsker vi innspill på hva dere, våre medlemmer, vil at TKK skal ha fokus på i vår nye, femårs strategiplan som vil gjelde fra årsmøtet i 2022. 

Vi har laget et tilbakemeldingsskjema som kan fylles ut for å hjelpe oss i disse prosessene. 

Medlemsundersøkelse

Svarfrist 31.12.2021.

Andre nyheter