Klubb

Bli med i TKK-styre!

Valgkomitéen i Tromsø klatreklubb leter etter aktive medlemmer som har lyst å sitte i neste års styre. Kjenner du noen som har et sterkt engasjement, eller ønsker du selv å bidra, ta kontakt når du treffer på oss i senteret, via telefon eller på sosiale medier.

Andre nyheter