Trener 1

Dette er kurset for deg som ønsker å ha ansvaret for organisert klatreaktivitet for barn og unge, samt holde instruktørkurs for andre. Kurset gir deg blant annet et godt utgangspunkt for å planlegge og gjennomføre treningsøkter for ulike grupper.

Praktisk informasjon

Sted: Tromsø Klatresenter (Dramsvegen 190, 9010 Tromsø).
Tid: 23 timer fordelt på fredag, lørdag og søndag + selvstudium
Utstyr: Personlig klatreutstyr medbringes.
Medbrakt klatrepartner: ikke nødvendig.
Kriterier: Deltakere skal ha fylt 16 år. Foreldre må gi samtykke for deltagere under 18. Man må være godkjent som klatreleder inne og ha minimum 1 års erfaring med klatring og sikring på led inne eller ute.
Kurset gjennomføres på norsk. Deltakere må forstå og gjøre seg forstått på norsk.
Forarbeid: Det vil bli utdelt en hjemmeeksamen ca. 1 uke før kursstart. Detaljer om kursrammer og pensum finnes her klatring.no/trener-1
Arrangør: Tromsø Klatreklubb
Antall deltagere:
6-9
Pris: 1850 kr

!! Påmeldingsfrist for neste kurs er 20. november 2020 !!

generell informasjon

For spørsmål om kurset kontakt kursansvarlig kurs.tkk@gmail.com

Tromsø Klatreklubb skal informeres på forhånd om alle forhold/tilstander som kan medføre økt risiko (hjertefeil, epilepsi, funksjonshemning, konsentrasjonsvansker m.m.).

Avmelding og refusjon
Vær oppmerksom på at våre kurs er populære og andre deltakere kan stå på venteliste. Vet du at du ikke kan delta, gi beskjed til kurs.tkk@gmail.com så tidlig som mulig, slik at andre kan overta plassen din.
Avmelding mer enn 7 dager før kursstart: Full refusjon
Avmelding 2 - 7 dager før kursstart: Halv refusjon
Avmelding dagen før kursstart: Ingen refusjon

Etter bestått kurs har deltakerne gode forutsetninger for å jobbe som trener for de ulike treningsgruppene til Tromsø klatreklubb.

Kursene til Tromsø Klatreklubb tar utgangspunkt i Norges klatreforbunds kursmal, se: NKF Trener 1