Klatring på naturlige sikringer - videregåendekurs

Vært på grunnkurs og er gira på å lære mer? Ikke helt nybegynner, men lenge sia sist du satte egne sikringer? Dette er kurset for deg som har basiskunnskap i klatring på naturlige sikringer, men som vil bli tryggere i fjellet. Kurset passer både for deg som nettopp har gått kurs, og for deg som trenger litt oppfriskning av gamle kunster. Pris medlem i TKK/DNT: 1800 kr (legg til rabatt før betaling) Pris ikke-medlem: 2500kr

Praktisk informasjon

generell informasjon

For spørsmål om kurset kontakt kursansvarlig kurs.tkk@gmail.com

Tromsø Klatreklubb skal informeres på forhånd om alle forhold/tilstander som kan medføre økt risiko (hjertefeil, epilepsi, funksjonshemning, konsentrasjonsvansker m.m.).

Avmelding og refusjon
Vær oppmerksom på at våre kurs er populære og andre deltakere kan stå på venteliste. Vet du at du ikke kan delta, gi beskjed til kurs.tkk@gmail.com så tidlig som mulig, slik at andre kan overta plassen din.
Avmelding mer enn 7 dager før kursstart: Full refusjon
Avmelding 2 - 7 dager før kursstart: Halv refusjon
Avmelding dagen før kursstart: Ingen refusjon

Kursene til Tromsø Klatreklubb tar utgangspunkt i Norges klatreforbunds kursmal, se: NKF Kursmal