Autobelay

En autobelay er en automatisk sikringsmaskin som gjør at man kan klatre uten sikringspartner.

Konseptet har vært i bruk ganske lenge og har vist seg å være et verdifullt tilskudd til klatresentre over hele verden. Tromsø Klatresenter har valgt å bruke TruBlue autobelays.

Opplæring

Autobelay krever ingen tidligere erfaring, kun en opplæring som du får av våre kyndige ansatte når du besøker klatresenteret. Selv om du har opplæring fra andre senter ønsker vi å ta en gjennomgang med de som skal benytte våre autobelayer.

Du er selv ansvarlig for å få påkrevd opplæring før bruk. Henvend deg i resepsjonen.

Etter opplæringen vil du kunne benytte autobelayen på egen hånd.

Bruk

Seilet som autobelayen er festet i skal legges på bakken når man fester karabinen i klatreselen. Seilet skal ligge på bakken så lenge klatreren er festet i autobelayen.

Kameratsjekk skal alltid utføres på deg selv før du forlater bakken. Spesielt fokus på at karabin er låst inn i selen.

Begrensninger

Autobelayen har en nedre vektbegrensning på 12kg og en øvre på 136kg. Dette er en begrensning som er satt av produsent.
Tromsø Klatresenter har utover dette satt en aldersbegrensning på bruk av autobelayen. For personer under 13 år skal en voksen person foreta kameratsjekken før klatreren forlater bakken. Man bør i tillegg være forsiktig med å sende barn opp i autobelayen dersom de ikke har tidligere erfaring med klatring i høyden.